W związku z zakończonym naborem wniosków grantowych nr 2/2018/G o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu 10 lipca 2018 roku o godz. 16. 00 w biurze LGD „Puszcza Kozienicka”, ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wypełnienie rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z § 14 Regulaminu Rady.
  4. Przedstawienie wyników oceny wniosków.
  5. Podjęcie uchwał oraz zatwierdzenie list rankingowych.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia Rady.