Szanowni Państwo,

Ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie skierowany
do mieszkańców i organizacji pozarządowych Mazowsza.

Można starać się o granty do 5 000 zł na działania w swojej społeczności,
aby razem zadziałać dla dobra wspólnego.

www.facebook.com/MazowszeLokalnie/?fref=mentions

www.mazowszelokalnie.pl

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z AMBASADOREM FIO-ML:

w dniu 11 marca br. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach

 

Na spotkaniu dowiemy się:

* Co zrobić aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO-Mazowsze
Lokalnie”?

* Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

* Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?

 

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie”?

1. Grupy nieformalne

2. Grupy samopomocowe

3. Młode organizacje pozarządowe

 

Prosimy potwierdzić udział w spotkaniu mailem: fras@fras.org.pl lub sms:
509604113.

Aldona Metlerska – Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu MAZOWSZE LOKALNIE, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych (obywateli) działających na terenie województwa mazowieckiego.

Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Regulamin konkursu:

Regulamin Mazowsze Lokalnie