W okresie  od 14 marca  do 18 kwietnia 2024r  na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”  zgodnie z planem komunikacji  na rok 2024 odbyły się otwarte

W okresie od 14 marca do 18 kwietnia 2024 r. na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” odbyły się otwarte spotkania informacyjne na temat głównych założeń LSR z mieszkańcami powiatu kozienickiego, zgodnie z planem komunikacji na rok 2024. Spotkanie poprowadziła Irena Bielawska – kierownik biura LGD „Puszcza Kozienicka”. Rozmawialiśmy o zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2023-2027. W spotkaniach wzięło udział łącznie 173 mieszkańców obszaru. Uczestnicy podczas spotkań otrzymywali ulotkę informacyjną w zakresie możliwości wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2023-2027 i planowanym budżecie dla poszczególnych celów i przedsięwzięć.

Spotkania mają zachęcić potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych projektów i inwestycji, a przez to pozwolą wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność naszej Lokalnej Grupy Działania (LGD) w latach 2024-2027. Spotkania miały charakter informacyjny i motywujący do podjęcia działań w kierunku podjęcia zatrudnienia, rozwoju intelektualnego i wyjścia z ubóstwa. Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w poszczególnych gminach objętych LSR naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy za obecność i już teraz zapraszamy na kolejne spotkania i szkolenia.

at głównych założeń LSR z mieszkańcami  powiatu kozienickiego. Spotkanie poprowadziła Irena Bielawska – kierownik biura LGD „Puszcza Kozienicka”. Rozmawialiśmy o  zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse  wsparcia z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Kozienicka” r. na lata 2023-2027. W spotkaniach wzięło udział łącznie  173 mieszkańców obszaru . Uczestnicy podczas spotkań otrzymywali ulotkę  informacyjną  w zakresie możliwości  wsparcia z  Lokalnej Strategii Rozwoju(LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa  Działania ,,Puszcza Kozienicka”  na lata 2023-2027 i planowanym budżecie dla poszczególnych  celów i przedsięwzięć.

Spotkania mają zachęcić potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych projektów i inwestycji , a przez to  pozwolą wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność naszej Lokalnej Grupy Działania 

(LGD) w latach 2024-2027 . Spotkania miały  charakter informacyjny i motywujący do podjęcia działań w kierunku podjęcia zatrudnienia, rozwoju intelektualnego i wyjścia z ubóstwa. Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w poszczególnych   gminach objętych LSR naszego Stowarzyszenia .

Dziękujemy za obecność i już teraz zapraszamy na kolejne spotkania i szkolenia.