W środę 29.11.2017r w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura w naborach: 03/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej i 04/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Rada zebrała się w 14 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia został Pan Wiesław Żulewski, który wraz z Panem Arturem Piechotą pełnił obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

W sumie, do biura LGD „Puszcza Kozienicka” w obu naborach wpłynęło 12 wniosków – z czego 1 został wycofany na prośbę wnioskodawcy. 11 wniosków zostało skierowanych do dofinansowania, wszystkie zmieściły się w limitach środków przewidzianych dla obu naborów.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy.

Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:

  • pobierz – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
  • pobierz – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Następnym etapem będzie przekazanie na początku przyszłego tygodnia dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Marszałkowski może wezwać 1-razowo wnioskodawcę do złożenia ewentualnych poprawek, uzupełnień, i wyjaśnień dotyczących przekazanych dokumentów. Wnioskodawcy będą mieli na poprawki i uzupełnienia tylko 14 dni.