Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wspólnie z Partnerami – MRiRW, ARiMR, KOWR, Instytut Zootechniki, PIB, Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi – realizują przedsięwzięcie, którego celem jest zintegrowany system hodowli gęsi oraz wdrożenie kompleksowego modelu  krótkiego łańcucha dostaw w zakresie produktów gęsich i ukształtowania zrównoważonego wzorca produkcji i konsumpcji gęsiny.

Inicjatywa pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska” (TGW) adresowana jest do Kół Gospodyń Wiejskich i rolników indywidualnych z obszaru Kujaw, Północnego Mazowsza i Podlasia.

Na stronie internetowej Instytutu   www.nikidw.pl w zakładce „Inicjatywa „Tradycyjna Gęsina Wiejska”! Zapraszamy KGW do wzięcia udziału!” zainteresowane przyzagrodowym chowem gęsi Koła Gospodyń Wiejskich, znajdą więcej informacji o tej inicjatywie. Mogą pobrać  list intencyjny oraz wypełnić ankietę on-line, która będzie nam pomocna przy projektowaniu potrzebnego wsparcie dla KGW. Podpisany list intencyjny należy przesłać do Instytutu najpóźniej do 7-go czerwca br. pocztą tradycyjną lub skanem na adres e-mail:   tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie:  tel. 508 925 725 i 511 134 544

List_KGW_Gęsi

Ulotka_TGW