Informacja o wyborze kandydata na stanowisko specjalista ds. projektów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka”.

W odpowiedzi na ogłoszenie LGD „Puszcza Kozienicka” o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów, do biura LGD wypłynęła 1 oferta, która zawierała wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.

W dniu 26.02.2018r. komisja rekrutacyjna w składzie:

  • Irena Bielawska – Prezes Zarządu
  • Igor Czerwiński – I Wiceprezes
  • Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes
  • Barbara Gontarek – Skarbnik
  • Piotr Kozłowski – Członek Zarządu

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Komisja rekrutacyjna wybrała na stanowisko specjalista ds. projektów panią Magdalenę Fila – Ślażyńską.