Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Gmina Głowaczów oraz Związek Gmin Ziemi Kozienickiej serdecznie zapraszają wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, działające na obszarze powiatu kozienickiego oraz Stowarzyszenia “gotujące” do udziału w II Powiatowym Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej “Smaki Ziemi Kozienickiej”- Głowaczów 2021.

Przegląd odbędzie się dnia dnia 25 lipca 2021 r. od godz. 15:00 na Stadionie Gminnym w Głowaczowie, ul. Kozienicka 7A

Cele konkursu:

  1. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich i prezentacja Kół, które aktywnie działają na rzecz lokalnego środowiska.
  2. Kultywowanie tradycji ludowych, promocja produktu lokalnego.
  3. Zachęcanie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej swojej „Małej Ojczyzny”
  4. Tworzenie więzi wspólnotowej, rozwój tożsamości regionalnej.
  5. Pogłębianie wiedzy o potrawach i kulturze regionu.
  6. Wzbogacenie oferty turystycznej gminy i regionu.


Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu  30.06.2021 r.

Zgłoszenia w postaci wypełnionej Karty zgłoszenia( załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać na adres Organizatora: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka – elektronicznie: e¬mail: biuro@lgdkozienice.pl lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. M Kopernika 8/17 , 26-900 Kozienice w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.9-17, tel. 793¬864¬252, (48)¬366-18¬99.

 

Karta uczestnictwa

Regulamin