Aż 12 Kół Gospodyń Wiejskich i 2 Stowarzyszenia z terenu powiatu kozienickiego wzięło udział w I Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej Gniewoszów 2020.

Motywem przewodnim tegorocznego przeglądu było hasło „Smaki Ziemi Kozienickiej” – i zgodnie z hasłem było naprawdę smacznie i do tego bardzo kolorowo.

Impreza odbyła się 13 września na terenie targowiska „Mój Rynek” w Gniewoszowie.

Organizatorem I Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej były: gmina Gniewoszów, Związek Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”. Imprezę współorganizowały gminy:  Głowaczów, Kozienice, Sieciechów, Garbatka-Letnisko, Magnuszew i Grabów nad Pilicą. Inicjatorem powstania przeglądu była gmina Gniewoszów.

Imprezę poprowadzili pracownicy Stowarzyszenia LGD “Puszcza Kozienicka” – Izabela Śmietanka oraz Aleksandra Wieczorek.

W Przeglądzie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich: Bąkowiec, Sieciechów, “Głowiaczowianki” z Głowaczowa,  „Nasz Borek” z Borku, Brzóza,  „Marianianki” z Marianowa , Oleksów, „Babeczki z pieprzem i solą” z Nowej Wsi, Głusiec, Świerże Górne, „Aktywne Kobiety” z Chmielewa,  „Zakrzewianki” z Zakrzewia oraz Stowarzyszenia: “Kwiat Lipy”, “Wesołe Słoneczka z Cecylówki”.

Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonali  Marcin  Gac –  Wójt Gminy Gniewoszów, Piotr Kozłowski –  Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej i Burmistrz Gminy Kozienice, Barbara Gontarek – Skarbnik Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Sylwia Wąsik – Sekretarz Gminy Kozienice i jednocześnie Przewodnicząca Zarządu Związku Gmin Kozienice.

Gospodarz imprezy Marcin Gac poinformował zebranych gości o przygotowanych przez organizatorów konkursach obowiązkowych i konkursach dodatkowych, w których brały udział zgłoszone KGW i Stowarzyszenia.

A były to – konkursy obowiązkowe : konkurs na najładniejsze  stoisko KGW, konkurs kulinarny na wykonanie jednej potrawy regionalnej: pierogi z dowolnym farszem, konkurs  w zakresie prezentacji artystycznej. Konkursy dodatkowe stanowiły zaś: konkurs  na „Chleb domowy z okrasą” oraz konkurs „Moda w domu i zagrodzie”.

W każdym konkursie obowiązkowym  maksymalna  ilość punktów do zdobycia wynosiła – 10. Jednak to suma zdobytych punktów we wszystkich 3 konkursach wyłoniła laureatów I Przeglądu KGW Ziemi Kozienickiej – Gniewoszów 2020.

W jury konkursowym znaleźli się przedstawiciele wszystkich gmin z terenu naszego powiatu oraz przedstawiciel LGD “Puszcza Kozienicka”:

– Przewodnicząca Jury – Gmina Kozienice – Sylwia Wąsik- Sekretarz Gminy Kozienice i jednocześnie Przewodnicząca Zarządu Związku Gmin Kozienice – sponsora głównych nagród w I przeglądzie KGW.

– Wójt Gminy Garbatka -Letnisko – Teresa Fryszkiewicz

– Wójt Gminy Gniewoszów- Marcin Gac

– Wójt Gminy Głowaczów- Hubert Czubaj

– Wicewójt Gminy Grabów nad Pilicą –  Anna Plesiewicz-Trzeciak

– Wójt Gminy Sieciechów – Arkadiusz Guba

– Wójt Gminy Magnuszew – Marek Drapała

– Barbara Gontarek – Skarbnik Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka”, które ufundowało nagrody rzeczowe w konkursach dodatkowych.

Podczas gdy jury przystąpiło do oceny 2 pierwszych konkursów – na najładniejsze stoisko oraz najlepsze pierogi, na scenie odbyła się prezentacja wszystkich KGW i Stowarzyszeń.  

Kolejno w występie tanecznym zaprezentowali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Wysokiego Koła, pod kierownictwem Renaty Kurlapskiej.

Tuż po nich, w przepięknych folkowych strojach zaprezentował się zespół „Słowiczanki”, z gminy Sieciechów, który działa pod przewodnictwem Mirosławy Pachockiej.

 Następnie przyszedł czas na prezentacje artystyczne uczestników przeglądu. Na scenie mogliśmy zobaczyć skecze, przedstawienia oraz wysłuchać ludowych piosenek.

Potem pięć KGW zaprezentowało niezwykły pokaz mody, w ramach konkursu “Moda w domu i zagrodzie”. Śmiechu było co niemiara, bo kreatywność naszych pań okazała się ogromna.

Na zakończenie przeglądu odbył się koncert zespołu Koła Gospodyń Wiejskich z Sierskowoli „Jeszcze nam się chce”, po którym nastąpiło podsumowanie imprezy, w tym ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.

Jury przyznało następujące nagrody:

– W konkursach obowiązkowych:

 I nagroda bon o wartości  2000 zł – KGW Bąkowiec

 II nagroda bon o wartości 1500  zł – KGW Sieciechów

 III nagroda bon o wartości 1000 zł – KGW “Babeczki z pieprzem i solą” – Nowa Wieś

 I wyróżnienie – bon o wartości 250 zł – KGW Oleksów

 II wyróżnienie – bon o wartości 250 zł – KGW “Marianianki” z Marianowa

 III wyróżnienie – bon o wartości 250 zł – KGW Głusiec

 

– W konkursach dodatkowych:

konkurs  na  „Chleb domowy z okrasą”:

 I nagroda rzeczowa – Podwójna indukcyjna płyta kuchenna – Stowarzyszenie “Wesołe Słoneczka z Cecylówki”

II nagroda rzeczowa – Zestaw noży – KGW “Zakrzewianki” z Zakrzewia

III nagroda rzeczowa – Czajnik elektryczny – KGW “Aktywne Kobiety” z Chmielewa

 

 konkurs „Moda w domu i zagrodzie”:

 nagroda rzeczowa – Mop parowy – KGW Świerże Górne

 

Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniom jeszcze raz serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!

zdjęcia: Stanisław Błażyński, Kamil Zapora, KGW “Babeczki z pieprzem i solą”.