Wszystkie są prawdziwymi wulkanami pozytywnej energii. Chętne do działania, kreatywne a przede wszystkim wyczulone na potrzeby lokalnego środowiska, w którym żyją od pokoleń. Mowa tu oczywiście o Stowarzyszeniach i Kołach Gospodyń Wiejskich, których w powiecie kozienickim stale przybywa.

W tej chwili działa ich już ponad 20. Niektóre jeszcze raczkują, inne już twardo stąpają po ziemi, realizując kolejne projekty. Mimo to wszystkie mają swoje plany, oczekiwania, chcą się dalej rozwijać i ciężko pracować na rzecz swoich małych społeczności.

Wychodząc naprzeciw ich potrzebom w dniu dzisiejszym Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” we współpracy ze wszystkimi Samorządami Lokalnymi z terenu powiatu kozienickiego, zorganizowała debatę, na którą zostali zaproszeni przedstawicieli wszystkich KGW oraz Stowarzyszeń “gotujących” z naszego obszaru.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Debata była pierwszą tego typu zorganizowaną na terenie powiatu kozienickiego. Miała na celu wypracowanie wspólnych form dalszej współpracy. A tych, jak się podczas spotkania okazało może być całkiem wiele.

Jednym z pomysłów było stworzenie cyklicznej imprezy plenerowej – Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich. Inicjatorem imprezy był wójt gminy Gniewoszów – Marcin Gac, który serdecznie w tym roku zaprosił do “siebie”.

Następnie prezes Irena Bielawska poinformowała o trwającym konkursie dla stowarzyszeń i KGW, ogłoszonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz o planowanych szkoleniach i warsztatach.

Podczas spotkania uczestnicy mieli przede wszystkim możliwość bezpośredniego wyrażenia swoich opinii. Opowiedzenia nie tylko o swoich bolączkach ale i potrzebach.

Było ono wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania się, nawiązania kontaktów oraz określenia kolejnych, ważnych celów.