Od kilku lat na terenie Gminy Magnuszew grupa pracowników naukowych z Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Regionalnego w Kozienicach oraz studentów Wydziału Archeologicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prowadziła badawcze prace archeologiczne w ramach projektu naukowego Śladami Celtów. Owocem tych badań, jest odkrycie osady kultury przeworskiej w miejscowości Nowa Żelazna. Odkryta osada pochodząca z okresu od I w. p.n.e. do III w. n. e. składała się z dużego osiedla i cmentarzyska ciałopalnego. Odkrycie to świadczy o wczesnym osadnictwie na terenie naszej gminy a jest to ściśle związane z wędrówką ludów wzdłuż szlaku handlowego rzeki Wisły.

Zgromadzona w wyniku prowadzonych prac bogata dokumentacja, uzyskane znaleziska i udane próby rekonstrukcji pozyskanych zabytków, stały się doskonałym materiałem dydaktycznym. Posłużył on do utworzenia archeologicznej ścieżki edukacyjnej w Skansenie Bojowym w Mniszewie pt. „Śladami Celtów w Dolinie Środkowej Wisły”. Na zorganizowanie, składającej się z pięciu plansz i miejsca do wypoczynku, ścieżki edukacyjnej gmina pozyskała dofinansowanie o wysokości 8 011 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Treść artykułu i zdjęcia: Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie

Źródło – skansen-mniszew.pl