W dniu 25 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Kozienicach odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizatorem imprezy była Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gminy powiatu kozienickiego, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, PSP nr 4 w Kozienicach oraz Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie oraz upowszechnianie zachowań podnoszących bezpieczeństwo i kulturę w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzowanie przepisów ruchu drogowego, zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie umiejętności praktycznych jazdy rowerem.

Zgromadzonych gości powitał Tomasz Trela – dyrektor PSP nr 4 w Kozienicach oraz podkomisarz Andrzej Seredyn – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, którzy życzyli wszystkim uczestnikom dużo szczęścia.

W tym roku, do rywalizacji przystąpiło około 80 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu kozienickiego.

Każdy uczestnik rozwiązywał test z przepisów ruchu drogowego i wykonywał zadanie praktyczne polegające na przejechaniu po torze przeszkód rowerem. Ponadto uczestnicy podzieleni na drużyny wykonywali zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W wyniku rywalizacji drużynowej w klasyfikacji szkół podstawowych:

  • I miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie;
  • II miejsce PSP nr 3 w Kozienicach;
  • III miejsce PSP w Brzózie.

Natomiast w klasyfikacji szkół gimnazjalnych:

  • I miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny w Gniewoszowie;
  • II miejsce PSP w Głowaczowie;
  • III miejsce PSP nr 4 w Kozienicach.

Na zakończenie turnieju wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary, nagrody i upominki. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, ufundowane nagrody dla uczestników turnieju wręczył Piotr Kozłowski.