W piątek 7grudnia br. w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach, podczas prezentacji rękodzieła bożonarodzeniowego Grupy Twórczej VENA, odbyła się promocja książki rzeźbiarza Janusza Ostrowskiego pt. „Dorobek artystyczny Twórców Ziemi Kozienickiej”.

Wydawnictwo powstało w ramach projektu grantowego „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny obszaru LGD”, współfinansowanego z LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota udzielonego wsparcia przez LGD „Puszcza Kozienicka” wyniosła 17 207,70 zł.

Książka Janusza Ostrowskiego to praca wyjątkowa. Prezentuje sylwetki 35 twórców z powiatu kozienickiego, w tym Klub Miłośników Robótek Ręcznych „Niteczka” oraz ich ogromny dorobek twórczy. Twórcy reprezentują prawie wszystkie gminy powiatu kozienickiego: Kozienice, Garbatka – Letnisko, Gniewoszów, Głowaczów, Grabów nad Pilicą.

Oprócz sylwetek twórców, w wydawnictwie znalazł się także rozdział dotyczący historii rękodzielnictwa na obszarze Ziemi Kozienickiej.

Publikacja udostępniana będzie oczywiście bezpłatnie.

W 2018 roku Janusz Ostrowski obchodził 40-lecie pracy twórczej, więc to wydawnictwo jest także pewnym ukoronowaniem jego pracy oraz owocnej współpracy ze środowiskiem twórczym i stowarzyszeniem LGD „Puszcza Kozienicka”.